Žáci se věnovali výchově k odpovědnosti a toleranci I

13. listopad 2018

Na workshopy učitelů navázaly workshopy a diskuse se žáky základní školy v Melči. Cílem semináře bylo rozvíjet komunikační dovednosti žáků jako jednotlivců i zlepšení komunikace v rámci třídního kolektivu. V úvodní části lektorka navázala kontakt se žáky, byli seznámeni s obsahem semináře, vyjasnila se vzájemná očekávání. Části semináře se účastnila také pedagožka, která ve třídě působí. Druhá část programu se zaměřila na stávající situaci ve školním kolektivu a uskutečnila se 11. prosince 2018.