Žáci i učitelé se zdokonalovali v odpovědnosti a toleranci

29. duben 2019

Celý program nazvaný Výchova k odpovědnosti a toleranci se odehrával od března do dubna 2019 na Základní škole Budišov nad Budišovkou a účastnili se jej žáci 7. ročníku a jejich pedagogové.

Žáci absolvovali tři semináře, dva z nich se soustředily na komunikaci a vztahy a třetí nesl název Odlišnost je výzva. Dva semináře pro pedagogy se zabývaly tématy, jako jsou výchovné problémy, modifikace chování a pedagogů v konfliktních situacích a také řešením konfliktů bez násilí.

Cílem celého cyklu seminářů bylo rozvíjet komunikační dovednosti žáků jako jednotlivců i zlepšení komunikace v rámci třídního kolektivu. Byly využity zážitkové techniky, sociometrické škály, technika měření spokojenosti ve školním kolektivu a bezpečné techniky pro řešení problémových situací ve školním kolektivu. Učitelé i žáci hodnotili přínos seminářů jako jednoznačně pozitivní.