Učitelé se seznamovali s výchovou k odpovědnosti a toleranci I

13. listopad 2018 - 11. prosinec 2018

Dne 13. listopadu se uskutečnil workshop určený pedagogům základní školy v Melči, které si kladly za cíl řešit výchovné problémy, modifikace chování a reakce žáků i pedagogů v konfliktních situacích. Setkání se zúčastnilo 13 učitelů, kteří se zaměřili na práci v rámci souhrnu situací jimi vnímaných v prostředí školy jako problémové či konfliktní. Lektorka danou problematiku teoreticky uvedla a jmenovala příklady výchovných problémů a konfliktů, jejich vývoj i jak rozpoznat počínající konfliktní situaci. V další části se pedagogové zaměřili na hledání možností a přístupů k řešení problémových situací. Na první setkání navazoval ještě druhý workshop 11. prosince 2018.