Výjezdní zasedání vedoucích pracovníků ZŠ a MŠ

volno 9 ze 9 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  vedoucím pracovníkům škol z území Vítkovska

O čem to je:  Výjezdní zasedání vedoucích pracovníků škol bude zaměřeno na téma společného vzdělávání, práce s nadanými dětmi/žáky a vzájemné inspirace. Výjezdní zasedání se uskuteční v Praze. Účastníci navštíví dvě vybrané pražské školy, které jsou dlouhodobě velmi kvalitními příklady dobré praxe. Vybrány budou školy, které řeší velmi podobné problémy jako školy na Vítkovsku. Večer bude zajištěn společenský program.

Termín:   přelom květen/červen 2020

Čas realizace:  2 dny

Místo realizace:  Hlavní město Praha

Účastnický poplatek:  Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Vítkovsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity). Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garanti akce:   Bc. Martin Hořínek, Mgr. Gabriela Geherová