Výjezdní zasedání ředitelů ZŠ a MŠ

volno 10 ze 10 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  pro vedoucí pracovníky  základních škol a mateřských škol

Obsah: Výjezdní zasedání bude rozděleno do dvou ucelených dnů:

  1. Den
  • Návštěva školy, která je nositelem dobré praxe desegregace a procesu obnovy školy a zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu
  • Kulatý stůl se zástupci školy (pedagogové, sociální pracovník, ředitel)
  • Náhled do výuky a ukázkové hodiny
  • Návštěva pražského divadla
  1. Den
  • Síťování Vítkovských škol
  • Výměna dobré praxe se školou, která pracuje s talentovanými žáky
  • Workshop zaměřen na udržitelnou spolupráci
  • Odjezd zpátky do Vítkova

Lektoři:  představitelé ZŠ Hlavního města Prahy

Termín:  červen 2021

Místo realizace:  Praha

Kapacita:  10 účastníků

Účastnický poplatek:  Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Vítkovsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 20 dnů před konáním akce.

V případě, že se nemůžete zúčastnit a jste přihlášení, svou účast omluvte u garanta akce. Vaše místo bude neprodleně nabídnuto náhradníkům.

Poznámka:  Upozorňujeme, že výjezdní zasedání pro vedoucí pracovníky je včetně přespání. Veškeré výdaje na lektorné, stravné a ubytování je hrazeno z rozpočtu MAP Vítkovsko II. Nocleh na pokojích bude zajištěn po dvou osobách. Doprava je hrazena z projektu.

Garant akce:  Bc. Martin Hořínek (horinek@masopavsko.cz)