Výchova k odpovědnosti a toleranci – probíhá

Ve školním roce 2019/2020 bude program realizován v těchto školských zařízeních: ZŠ a Gymnázium Vítkov, ZŠ Budišov nad Budišovkou a Dětský domov Melč. Přesné termíny realizace budou domluveny s kontaktními osobami v daném zařízení.

Cyklus 3 seminářů – pro žáky

  1. Komunikace a vztahy I

Cílem tohoto semináře je rozvíjet komunikační dovednosti žáků jako jednotlivců i zlepšení komunikace v rámci třídního kolektivu. Prostřednictvím programu také chceme žáky seznámit s asertivními technikami a prostřednictvím jejich nácviku chceme přiblížit různé neagresivní formy řešení konfliktů. V neposlední řadě má program za cíl ukázat žákům možnosti využití nástrojů komunikace pro vytvoření pozitivních vztahů ve třídním kolektivu i v běžném životě.

  1. Komunikace a vztahy II

Navazuje a rozvíjí předchozí seminář, zaměřuje se na prohloubení dovedností, nácvik technik, modelové situace a vlastní sebezkušenost.

  1. Odlišnost je výzva

Seminář je zaměřený na prevenci rasismu a xenofobie u dětí a žáků. Pomáhá vést děti a žáky k úctě vůči jiným národnostem, k toleranci, k vytváření kulturního a morálního rámce a seznamuje děti a žáky se základními principy soužití.

 

Cyklus 2 seminářů – pro učitele

  1. Výchovné problémy, modifikace chování a reakce žáků a pedagogů v konfliktních situacích
  2. Řešení konfliktů bez násilí

Cílem obou seminářů je seznámit pedagogy s různými možnostmi efektivního řešení výchovných problémů ve škole. Součástí je teoretické vymezení – výchovné problémy a konflikty, jejich vývoj, jak rozpoznat počínající konfliktní situaci, metodika postupu při řešení konfliktů ve škole se žákem, se skupinou. Zahrnuje činnosti s jednotlivcem, spolupráci s rodiči, s pedagogy, a také řešení situace v třídním kolektivu. Důležitou součástí je preventivní působení ve školních kolektivech.

 

Realizátor: Eurotopia – Mgr. Petra Večerková)

Hrazeno z prostředku projektu MAP Vítkovsko II.

Garant: PhDr. Eva Cveková

Aktualizace:  30. 5. 2019