Ukázkové hodiny práce s aplikací Můj život po škole

volno 15 ze 15 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  žákům, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání (primárně 7. a 8 ročník ZŠ)

Obsah: Žákům bude představena aplikace „Můj život po škole“, pomocí níž mohou rozklíčovat své silné stránky, zájmy a vlohy pro své budoucí povolání.

Lektorka:  Ing. Daniela Nováková (ambasadorka aplikace proškolená tvůrci aplikace)

Termín: po dohodě s příslušnými pedagogy proběhne ukázka přímo na škole

Časový rozsah: 1 vyučovací hodina

Kapacita:  25 žáků

Poplatek:  Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II

Přihlášení: V případě zájmu kontaktujte garanta akce.

Garant akce: Ing. Daniela Nováková (novakova@masopavsko.cz)