Učitelská kavárna pro pedagogy přírodních věd. Zahrada učí – Badatelsky orientovaná výuka

10. červen 2020
volno 18 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno: pedagogům 1. a 2. stupně ZŠ, SVČ a NNO

O čem to bude:  Praktický seminář nabízí osvojení si metody badatelsky orientovaného učení. Vyzkoušíme si všechny fáze badatelsky orientované výuky, naučíme se pracovat s otázkou a hypotézou, ukážeme si různé varianty vlastního výzkumu, zpracování výsledků i prezentace. Lektor nás provede celým cyklem badatelství, zaměříme se především na otevřené bádání v terénu a nebudou chybět příklady vhodných pomůcek a literatury. Seminář je vhodným vzděláváním pro vedoucí badatelských klubů. Zaměření: především na přírodovědné předměty (matematika, fyzika, přírodopis, chemie, zeměpis).

Lektoři: Ing. Martin Kříž (Chaloupky, o. p. s.)

Čas realizace: 9:00 – 15:00

Místo realizace: ZŠ Žimrovice

Kapacita: 15 osob

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Vítkovsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 30 dnů před konáním akce.

Garant akce: Bc. Kateřina Skalíková, skalikova@masopavsko.cz