Učitelská kavárna pro pedagogy přírodních věd. Historylab: Práce s prameny v historickém vzdělávání

16. duben 2020
volno 16 ze 16 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno: pedagogům 2. stupně ZŠ, SVČ a NNO

O čem to bude: Práce s historickými fotografiemi v dějepise je jednou z cest, jak zvýšit zájem žáků o výuku. Dobře zvolené snímky mohou posloužit k rozvoji analytických dovedností a díky jejich přístupnosti je lze rovněž účelně propojovat s dalšími typy médií, např. dobovými texty. Seminář seznámí učitele s aplikací HistoryLab.cz, která funguje jako digitální dílna pro práci s prameny. Prostřednictvím vybraných témat z období českých dějin si účastníci osvojí možnosti a postupy, jak texty a fotografie účinně využít ve výuce a jak aplikaci HistoryLab.cz používat ve školním prostředí.

Lektoři: Mgr. Michal Kurz, Ph.D. (Karlova univerzita)                 

Čas realizace: 12:00 – 17:00

Místo realizace: Matiční dům, Opava

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 15 dnů před konáním akce.

Garant akce:  Bc. Kateřina Skalíková, skalikova@masopavsko.cz

Poznámka: Každý účastník si přinese vlastní notebook.