Učitelská kavárna pro pedagogy jazykových věd

volno 8 ze 8 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:   pedagogům ZŠ i MŠ, zástupcům NNO, SVČ

O čem to je:  Chcete si jen tak popovídat anglicky a přitom řešit zásadní otázky ve výuce angličtiny? Tak potom přijďte na naši učitelskou kavárnu, která bude i tentokrát vedena celá v anglickém jazyce, a to doslova od začátku do konce. Lektor si pro Vás připraví témata, která budete společně řešit a která přispějí ke zkvalitnění pedagogické práce. V rámci kavárny bude také představena aplikace Sock Puppets – Mluvící ponožky.

Lektor:  bude upřesněno

Termín:  květen 2020

Čas realizace:  14:00 – 16:30

Místo realizace:  bude upřesněno na webových stránkách

Účastnický poplatek:   žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II

Přihlášení:   Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Vítkovsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity). Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce:  Ing. Daniela Nováková