Učitelé matematiky se seznamovali s prací na tabletech

6. listopad 2019

Učitelská kavárna zaměřená na učitele matematiky měla tentokrát hlavní téma: využití tabletů ve výuce matematiky na 2. stupni základní školy. Vzdělávací akci vedl lektor Libor Klubal. Účastníci pracovali s tablety s naistalovanými aplikacemi: Desmos, Geogebra, Geoboard, Math Puzzles, Quick Math, Angle Pro, Angle Metter, Algebra Touch a Suschi Monster. Aktivity byly zaměřeny na aplikace k procvičování učiva, vhodné i k domácímu upevňování znalost, dále na motivační a výkladové aplikace a prověřovací a ověřovací aplikace. Prezentované aplikace si učitelé vyzkoušeli a ověřili jejich fungování v praxi. “Po celou dobu školení, kdy lektor odpovídal na četné dotazy účastníků, byla zřejmá aktivní, pracovní a přátelská atmosféra,” doplnila garantka akce Eva Cveková.

 

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008640) je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

Související příspěvky