Učitelé jazyků hledali inovativní metody výuky

25. září 2019

Aktivizační seminář nazvaný Inovativní metody ve výuce cizích jazyků pro učitele 1. a 2.stupně základních škol se uskutečnil 25. září 2019 na Základní škole a gymnáziu Vítkov a byl určen učitelům anglického i německého jazyka. Cílem semináře, který vedl Lukáš Heřman, bylo získat náměty na to, jak efektivně rozvíjet komunikační dovednosti v cizím jazyce. “Během odpoledne se účastníci semináře stali na chvíli žáky a mohli si prakticky osvojit celou řadu konverzačních a výukových metod, které, v případě, že je učitelé ve svých hodinách využijí, povedou žáky k snadnějšímu a hlavně zábavnějšímu osvojování cizího jazyka,” přiblížila garantka akce Eva Cveková s tím, že učitelé si vyzkoušeli párovou konverzaci, kooperativní učení, konverzační rozcvičky, pracovní listy, bingo, trimino a zahráli si celou řadu zajímavých didaktických her, které výuku cizích jazyků mohou učinit zábavnější. Seminář hodnotili účastníci jako velmi přínosný. “Nadchl nás především entuziasmus a profesionalita lektora. Nejen, že jsme si odnesli celou řadu rad, námětů, inovativních metod, ale hlavně jsme se zamysleli nad tím, jak žáky vést a motivovat je na cestě poznávání krás cizího jazyka,” uzavřela Eva Cveková.

 

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008640) je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.