Učíme se životem (konference k místně zakotvenému učení)

5. říjen 2020
volno 20 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:   pedagogům MŠ, ZŠ, SVČ, dětským domovům, NNO a veřejnosti

Obsah:  Jednodenní konference na téma: Jak využít místně zakotvené učení v praxi? Setkání, které bude určeno učitelům prvního a druhého stupně základních škol, učitelům školních družin a vedoucím volnočasových aktivit, přiblíží aspekty místního prostředí (přírodní, kulturní nebo historické souvislosti) jako jednotící kontext pro výuku.

Lektoři:                            

A) Dopolední přednáškový blok

 • Ing. Eliška Hájková / Když se učí o místě (Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov)
 • Mgr. Lenka Burešová / Na cestě k sobě i k druhým, k přírodě, od tradic k praktickému životu (ZŠ Čeperka, Pardubický kraj)
 • PhDr. Jiří Neminář / Škola hrou, aneb vlastivědný kufřík (Muzeum Hlučínska)
 • Doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. / Potenciál výtvarné výchovy pro budování vztahu k místu, kde žiji (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Mgr. David Šrom / Vlastní cesta k místně zakotvenému učení (ZŠ Žimrovice)
 • Žáci ZŠ Labyrint, Lhota u Opavy / Jedlý les: Skutečný projekt je práce i učení
 • Žáci ZŠ Boženy Němcové, Opava / Příběhy našich sousedů: Skutečný projekt je práce i učení

B) Odpolední workshopy

 • Kateřina Kočí / Bavte se a poznávejte s questingem (Actaea – společnost pro přírodu a krajinu)
 • Jiří Neminář a Radim Lokoč / Jak se tvoří dějiny? (Muzeum Hlučínska)
 • Lenka Skýbová / Učíme se venku (ZŠ a MŠ Vřesina)
 • Dalibor Halátek / Výuka v zámeckém parku (Za Opavu, z. s.)

Čas realizace: 8:00 – 17:00

Místo realizace:  Státní zámek Raduň

Kapacita:  20 účastníků

Účastnický poplatek:  Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Vítkovsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 10 dnů před konáním akce.

V případě, že se nemůžete zúčastnit a jste přihlášení, svou účast omluvte u garanta akce. Vaše místo bude neprodleně nabídnuto náhradníkům.

Garant akce:  Bc. Kateřina Skalíková (skalikova@masopavsko.cz)