Učíme se za školou – rozvoj regionální identity

volno 3 ze 3 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  žákům 2. stupně ZŠ

O čem to je:  Program zaměřený na místně zakotvené učení v praxi za účasti žáků jakožto hlavních aktérů. Projekt podporuje aktivní občanství a je založen na samostatném přístupu aktérů (od definování problému či záměru až po jeho vyřešení či realizaci).

Lektoři:  Kamila Kohoutková, Mgr. Dalibor Halátek

Termín:  průběžně

Čas realizace:  po dohodě

Místo realizace:   v prostorách přihlášených ZŠ

Kapacita:  skupina cca 10 žáků

Účastnický poplatek:    žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:   Program na školní rok 2019/2020 již obsazen. Přihlásit se můžete na další školní rok – poslední 1 volné místo.          

Do programu se přihlašujte přímo u garanta dané akceskalikova@masopavsko.cz

Aktivita bude realizována v Základní škole a gymnáziu Vítkov (leden – červen)

Garant akce: Bc. Kateřina Skalíková