Tým

Jméno Role Kontakt
Gabriela Geherová hlavní manažer projektu MAP 725 564 878
geherova@masopavsko.cz
Martin Hořínek manažer podpory vzdělávání 725 512 389
horinek@masopavsko.cz
Eva Cveková průvodkyně vzděláváním, garantka aktivit 777 723 438
cvekova@masopavsko.cz
Kateřina Skalíková průvodkyně vzděláváním, garantka aktivit 737 402 844
skalikova@masopavsko.cz
Lucie Stanjurová průvodkyně vzděláváním, garantka aktivit 728 343 747
stanjurova@masopavsko.cz
Milan Freiberg PR manažer, garant aktivit 725 555 870
freiberg@masopavsko.cz
Pavel Válek analytik, specialista pro evaluaci 725 555 857
valek@masopavsko.cz
Hanka Švarcová finanční manažer projektu MAP 731 109 377
svarcova@masopavsko.cz
Jiří Krist metodik pro komunitní plánování 724 790 088
krist@masopavsko.cz
ELON – patron poznání MAP Opavsko a Vítkovsko