Systémová práce s nadanými žáky – ukázky metody Out of the Box

12. květen 2020
volno 12 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:   pedagogům ZŠ

O čem to je:  Kurz je realizován moderní kreativní formou výuky, kde se nezaměřujeme jen na množství znalostí v dané oblasti, ale zejména na získání praktických dovedností při každodenní práci s nadanými žáky. Mimo jiné je zde představena základní koncepce práce, legislativní a institucionální rámec práce s nadaným žákem a konkrétní metody práce rozvíjející potenciál a nadání žáků.

Lektor:  Ing. Renáta Václavková, Ph.D. (ředitelka a lektorka Regio Ostrava)

Čas realizace:   9:00 – 13:00

Místo realizace:  ZŠ a gymnázium Vítkov

Účastnický poplatek:   žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II (včetně lektorného a drobného občerstvení)

Přihlášení:   Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Vítkovsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce:  Ing. Daniela Nováková