STEM cestování pro žáky a pedagogy

Určeno: žákům 2. stupně ZŠ, kteří se rozhodují o svém dalším studiu

O čem to je: Cílem aktivity je poskytovat školským subjektům organizační, informační a finanční podporu pro návštěvy odborných zařízení, podniků, firem, výstav, výstavišť či excelentních školských zařízení v Moravskoslezském kraji i
ostatních regionech ČR.

Lektoři: příslušné osoby navštívených podniků

Termín a čas: květen 2020 (bude upřesněno v Katalogu 2 a na webových stránkách)

Místo realizace:  zvažovány provozy společností CZ LOKO a.s., Řízení letového provozu ČR
s.p., Mošnov

Účastnický poplatek: žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení
a lektorného)

Přihlášení: Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po
přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 20 dnů před konáním akce.

Garant akce: Bc. Kateřina Skalíková