Soutěž v questingu pro ZŠ na Vítkovsku

volno 10 ze 10 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  žákům ZŠ

Obsah: Žákovské týmy budou hledat zajímavá témata (přírodní či kulturní, místopisná, historická aj.) a vytvoří pro širokou veřejnost hru, questing, se kterou se zúčastní soutěže. Soutěž je pod odborným dohledem Pracovní skupiny pro praktický a komunitní život, která v rámci MAP Vítkovsko II funguje.

Konkrétní pokyny k soutěži budou odeslány na každou školu a vyhlášeny také na webových stránkách www.mapvitkovsko.cz.

Termín:  průběžný (září 2020 – leden 2021)

Místo realizace:  region Vítkovska

Kdo se může přihlásit: ZŠ na Vítkovsku

Účastnický poplatek:   Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II

Garant akce:   Bc. Kateřina Skalíková (skalikova@masopavsko.cz)