Seminář pro ekonomické pracovníky škol

volno 6 ze 6 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  pro uživatele systému od společnosti Gordic s. r. o.

O čem to je:  Seminář bude zaměřen na tato témata: aktuální změny týkající se nového vykazování v systému, účtování majetku, nastavení a konfigurace systému, ekonomika školy.

Lektoři:  Gordic spol. s. r. o.

Termín:  květen 2020 (bude upřesněno na webových stránkách projektu)

Čas realizace:  8:30 – 14:30

Místo realizace:  bude upřesněno na webových stránkách

Účastnický poplatek:  Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Vítkovsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity). Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Poznámka:  s sebou PC, poznámkový blog a tužku

Garant akce:  Bc. Martin Hořínek