Sám sobě přítelem I: techniky sandplay, muzikoterapie a práce s tělem v péči o své zdraví (dvoudenní zážitkový workshop pro pedagogy MŠ a ZŠ)

22. duben 2021 - 24. duben 2021
volno 24 ze 24 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  Pedagogům MŠ a ZŠ, kteří cítí únavu ze zaběhlých pracovních stereotypů a uvědomují si důležitost péče o sebe sama.

O čem to bude:  Seminář přinese účastníkům stručné teoretické poznatky, zejména ovšem praktické dovednosti pro citlivé ošetřování vlastní psychiky a posilování psychické odolnosti. Přístupy a techniky, ze kterých čerpá, lze řadit do 3 oblastí: sochání (práce s tělem) dle
V. Satirové, sandplay a muzikoterapie.  Využité techniky přinášejí inspiraci a jsou využitelné při každodenní adaptaci na zátěžové situace.

Účastníci se mohou těšit na aktivity:

  • Biosyntetická rozcvička
  • Grounding a práce s dechem
  • Sandplay – písek jako okno do nevědomí
  • Síť vztahů
  • Kongruence a komunikační pozice ve stresu
  • Relaxace jako cesta k uvolnění a koncentraci
  • Sochy dle V. Satirové

Všichni účastníci obdrží terapeutické pomůcky, s nimiž v rámci celého workshopu budou pracovat.

Workshop byl odzkoušen celým pedagogickým sborem ZŠ Havlíčkova 1, Opava.

Lektoři:  Mgr. et Mgr. Martina Friedlová, Mgr. Jan Machala

Termín:  22. – 24. duben 2021

Čas realizace:  Odjezd 22. 4. v odpoledních hodinách z Vítkova, návrat 24. 4. cca v 15:00 do Vítkova (doprava zajištěna soukromým autobusem)

Nutné vybavení:  karimatka a deka (potřeba pro relaxační techniky)

Místo realizace:  Místo bude upřesněno přihlášeným do emailu a na webových stránkách (oblast Jeseníků)

Kapacita: 24 účastníků

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II

Přihlášení:   Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Vítkovsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 20 dnů před konáním akce.

Přihlášení je závazné. Účastník po přihlášení bude požádán o zaplacení zálohové částky ve výši 1.500 Kč, která mu bude v den zahájení workshopu vrácena.

Garant akce:  Mgr. Gabriela Geherová (geherova@masopavsko.cz)