Řídící výbor

Členové řídícího výboru

Zástupce Jméno a příjmení Funkce
Realizační tým MAP Ing. Jiří Krist předseda MAS Opavsko
Zástupce SO ORP Vítkov Martin Šrubař místostarosta – oblast vzdělávání
Zástupce zřizovatele škol – větší obec Hana Macášová referentka školství – město Vítkov
Zástupce zřizovatele škol – menší obec Martin Urbanský starosta obce Melč
Vedení škol – základní škola Mgr. Miroslav Bučánek ředitel ZŠ a G Vítkov
Vedení škol – základní škola dle §16 Mgr. Jitka Jakubíková ředitel ZŠ J. Zajíce
Vedení škol – mateřská škola Mgr. Simona Novotná ředitelka MŠ Budišov nad Budišovkou
Pedagogové Mgr. Vendulka Ottová zástupkyně ZŠ Melč
Pedagogové – v penzi s mnohaletými zkušenostmi Mgr. Dáša Bejdáková bývalá ředitelka ZŠ a MŠ Větřkovice
Školní družiny Karína Kopecká vedoucí vychovatelka ZŠ a G Vítkov
Školní kluby Karína Kopecká vedoucí vychovatelka ZŠ a G Vítkov
Základní umělecká škola Lenka Šimerová ředitelka ZUŠ Vítkov
Organizace neformálního vzdělávání Lucie Stanjurová ředitelka Centra inkluze o.p.s.
Zástupce střediska volného času Ing. Šárka Medunová ředitelka SVČ Vítkov
Zástupce KAP Ing. Kristýna Žižková KAP