Regionální učebnice

25. listopad 2020
volno 10 ze 10 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno: rodičům a pedagogům MŠ, ZŠ, SVČ, DD a NNO

O čem to bude:  Jednodenní seminář nabídne učitelům a ředitelům škol téma místně ukotveného učení s využitím regionálních učebnic ve výuce. Ukážeme si význam regionálních učebnic, definujeme váš region pro zpracování do učebnice a zaměříme se na jeho specifika. Nabídneme různé pojetí tvorby učebnic. Dozvíte se, jak vznik učebnic financovat, jak je zapojit do ŠVP a výuky jednotlivých předmětů na prvním i druhém stupni ZŠ. Součástí semináře bude i ukázka dvaceti učebnic z různých regionů ČR.

Lektor: Ing. Martin Kříž (Chaloupky, o. p. s.)     

Termín: 25. 11. 2020      

Čas realizace: 9:0015:00

Místo realizace: Matiční dům, Opava

Účastnický poplatek:    žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Vítkovsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 10 dnů před konáním akce.

V případě, že se nemůžete zúčastnit a jste přihlášení, svou účast omluvte u garanta akce. Vaše místo bude neprodleně nabídnuto náhradníkům.

Garant akce:  Bc. Kateřina Skalíková, skalikova@masopavsko.cz