Ředitelky mateřinek se seznamovaly s inovativním zápisem do škol

18. listopad 2019

Metodického setkání se zúčastnily ředitelky, zástupkyně a učitelky mateřských školek a 1. stupně základních škol. Hlavním tématem setkání byl Zápis do ZŠ radostný, klidný a přátelský, bez stresu a napětí. Tématem provedla lektorka Mgr. Zuzana Pavelová z PP Opava. “Lektorka pedagogy seznámila s  inovativní formou zápisu dětí do základní školy, která spočívá ve spolupráci učitelek mateřské školy na průběhu zápisu,” popsala garantka akce Eva Cveková. Učitelky MŠ si podle jejích slov na zápis připraví aktivity, při nichž představí děti, jejich dovednosti, vědomosti, komunikaci a vybudovanou spolupráci. Druhou část vedou paní učitelky ze školy, aby se dětem představily a vyzkoušely navázat kontakt s dětmi. Vše sledují rodiče předškoláků. “Lektorka představila i možný obsah zápisu, který doplnila ukázkami pracovních listů a dalšími podnětnými příklady z praxe,” doplnila Eva Cveková.

Druhá část setkání byla zaměřena na školní zralost. Lektorka účastníkům setkání předložila spoustu námětů na úkoly z jednotlivých oblastí předškolních percepčně motorických dovedností nutných k zápisu. Podrobněji se věnovala jedné z velmi důležitých oblastí pro školní způsobilost – předmatematickým představám.

Cílem setkání bylo poukázat na to, jak důležitá je spolupráce učitelek MŠ a učitelek 1. tříd ZŠ při přechodu dětí na základní školu. Může napomoci dobrému startu při vstupu dětí do školy a předejít předčasnému zaškolení žáků, kteří na roli prvňáčka ještě nejsou zcela připraveni. “Součástí akce byla také diskuse, při níž si paní učitelky vyměňovaly zkušenosti a příklady ze své praxe. Setkání proběhlo v příjemné a podnětné atmosféře a pro všechny zúčastněné bylo velmi přínosné,” zhodnotila akci Eva Cveková.

Související příspěvky