Psychohygiena pro pedagogy

volno 20 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  pedagogům 1. a 2. stupně ZŠ, SVČ a NNO

O čem to je:  Seminář zaměřený na praktická cvičení a modelové situace zaměřené na regeneraci sil a základy psychohygieny při práci učitele. Dozvíte se, jak  reflektovat únavové procesy a eliminovat jejich následky tak, aby neubližovaly zdraví a vztahům v pedagogické praxi.

Lektoři:   Jan Svoboda

Termín:   duben 2020 (bude upřesněno v Katalogu a na webových stránkách u dané aktivity)

Čas realizace:  9:00 – 15:00 (bude upřesněno v Katalogu a na webových stránkách u dané aktivity)

Místo realizace:  bude upřesněno v Katalogu 2 a na webových stránkách u dané aktivity

Účastnický poplatek:    Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:                        Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Vítkovsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 10 dnů před konáním akce.

Garant akce:                    Bc. Kateřina Skalíková