Pro(story) za školou

Určeno:  žákům 2. stupně ZŠ

Obsah:  projekt rozvíjející místně zakotvené učení. Zaměřuje se především na historické, sociální a kulturní souvislosti místa.

Lektoři:  doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.           

Kapacita:  skupina cca 20 žáků

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II

Poznámka:   Aktivita plně obsazena: ZŠ Budišov nad Budišovkou

Garant akce: Bc. Kateřina Skalíková