Příběhy našich sousedů

volno 7 ze 7 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno: žákovským skupinám

O čem to bude:  Konkrétní žákovský dokumentaristický projekt zaměřený na sociální a občanské kompetence. Projekt nabízí alternativní způsob výuky, kdy se žáci zábavnou formou dozvědí nejen mnoho ze života osobností žijících v bezprostředním okolí a z moderních dějin, ale především se naučí aktivně zpracovávat získané informace a předávat je ostatním.

Lektoři: Post Bellum, o. p. s.

Termín:  průběžně vždy po dohodě s přihlášenou školou

Místo realizace: prostory přihlášených ZŠ

Kapacita: 5 – 7 žákovských týmů (8. – 9. ročník)

Účastnický poplatek: žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II

Přihlášení:  v případě zájmu se přihlašujte přímo u garanta akce – Kateřiny Skalíkové

Garant akce:  Bc. Kateřina Skalíková (skalikova@masopavsko.cz)