Připravujeme: Příběhy našich sousedů

1. září 2020 - 25. červen 2021
volno 7 ze 7 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno: pedagogům a žákovským skupinám

O čem to bude:  Konkrétní žákovský dokumentaristický projekt zaměřený na sociální a občanské kompetence. Projekt nabízí alternativní způsob výuky, kdy se žáci zábavnou formou dozvědí nejen mnoho ze života osobností žijících v bezprostředním okolí a z moderních dějin, ale především se naučí aktivně zpracovávat získané informace a předávat je ostatním.

Lektoři: z Post Bellum, o. p. s.

Termín: září 2020 – březen 2021             

Čas realizace: průběžně

Místo realizace: ZŠ na Vítkovsku

Kapacita: 5 – 7 žákovských týmů (8. – 9. ročník)

Účastnický poplatek: žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II

Přihlášení: průběžné

Garant akce:  Bc. Kateřina Skalíková, skalikova@masopavsko.cz