Pracovní skupiny

Svět čtenářské gramotnosti (PS pro rozvoj čtenářské (pre)gramotnosti)

Jméno a příjmení Organizace Role v PS Zodpovědnost
Mgr. Vendulka Ottová Masarykova ZŠ a MŠ Melč vedoucí 2. stupeň ZŠ; odborník ICT
Mgr. Jana Špoková Základní škola a gymnázium Vítkov člen 1. stupeň ZŠ
Bc. Lucie Zálešáková Masarykova ZŠ a MŠ Melč člen čtenářská a matematická pregramotnost

Svět matematické gramotnosti (PS pro rozvoj matematické (pre)gramotnosti)

Jméno a příjmení Organizace Role v PS Zodpovědnost
Mgr. Jitka Víchová ZŠ a MŠ Březová vedoucí matematická a digitální gramotnost, 2. stupeň ZŠ, odborník ICT
Ing. Renata Wagnerová ZŠ a MŠ Březová členka 2. stupeň ZŠ
Mgr. Jana Hanušová ZŠ a G Vítkov členka 1 stupeň ZŠ
Brožová Jana, Mgr. ZŠ a gymnázium Opava členka 1. st. ZŠ – s účinností od 3/2019
Mgr. Adéla Vincour-Majatna ZŠ a MŠ Březová, učitelka členka 2. st. ZŠ – s účinností od 3/2019

Společně k úspěchu (PS pro rovné příležitosti a k řešení přechodů ve vzdělávání s návazností na profesní život dětí a žáků)

Jméno a příjmení Organizace Role v PS Zodpovědnost
Bc. Aneta Kvasná NZDM Tunnel, INDIV2 vedoucí sociální služby a svět práce
Mgr. Miroslav Bučánek ZŠ a G Vítkov člen ředitel školy, inkluze a práce s nadanými žáky; ICT odborník
Mgr. Jana Molková, DiS. Odbor sociálních věcí – město Vítkov členka sociální služby, přístup k zaměstnanosti, kariérní poradenství
Mgr. Martin Šrubař Město Vítkov člen místostarosta, pedagog
Mgr. Diana Hověžáková Agentura pro sociální začleňování členka kariérní poradenství a inkluze ve vzdělávání
Mgr. Andrea Mášová ZŠ a G Vítkov
(část ZŠ)
členka kariérní poradenství
Bc. Markéta Dudková SVČ Vítkov, SAS a NZDM Tunnel členka sociální služby a svět práce
Mgr. Hana Tichá Centrum Inkluze o.p.s. členka inkluze
Nikola Kirchnerová EUROTOPIA CZ, o.p.s. členka kariérní poradenství a sociální služby

Škola pro praktický a komunitní život (PS pro rozvoj vztahu k místu kde děti a žáci žijí, podpora aktivních žáků)

Jméno a příjmení Organizace Role v PS Zodpovědnost
Petra Chroustová  Vitaregio  vedoucí EVVO,
regionální identita
Petr Zahnaš Spolek Zálužné člen regionální identita ve vzdělávání
Zdeňka Šmahelová MŠ Budišov nad Budišovkou (Svatoňovice) členka propojení rodiny a školy v území
Zdeňka Svetnková MŠ Budišov nad Budišovkou členka dobrovolnictví,
poznávání regionu
Kamila Kohoutková SVČ Budišov nad Budišovkou členka poznávání regionu,
volný čas
Lucie Stanjurová Centrum Inkluze o.p.s. členka aktivizování dětí, dobrovolnictví
Sylva Doleželová ZŠ Komenského Vítkov členka odborník EVVO

PS Finančně-podpůrná

Jméno a příjmení Organizace Role v PS Zodpovědnost
Pavel Jílek Město Budišov nad Budišovkou člen místostarosta
Šárka Medunová SVČ Vítkov členka ředitelka SVČ
Lenka Šimerová ZUŠ Vítkov členka ředitelka školy
Petr Očadlík ZŠ a MŠ Březová člen ředitel ZŠ
Martin Šrubař Město Vítkov člen místostarosta
Blanka Váňová ZŠ a G Vítkov členka pedagog, vedení školy