Pracovní skupiny

Svět čtenářské gramotnosti (PS pro rozvoj čtenářské (pre)gramotnosti)

Jméno a příjmení Organizace Role v PS Zodpovědnost
Mgr. Vendulka Ottová Masarykova ZŠ a MŠ Melč vedoucí 2. stupeň ZŠ; odborník ICT
Mgr. Jana Špoková ZŠ a gymnázium Vítkov člen 1. stupeň ZŠ
Bc. Lucie Zálešáková Masarykova ZŠ a MŠ Melč člen čtenářská a matematická pregramotnost
Mgr. Petra Beková ZŠ a gymnázium Vítkov člen 2. stupeň ZŠ

Svět matematické gramotnosti (PS pro rozvoj matematické (pre)gramotnosti)

Jméno a příjmení Organizace Role v PS Zodpovědnost
Mgr. Jitka Víchová ZŠ a MŠ Březová vedoucí matematická a digitální gramotnost, 2. stupeň ZŠ, odborník ICT
Ing. Renata Wagnerová ZŠ a MŠ Březová členka 2. stupeň ZŠ
Mgr. Jana Hanušová ZŠ a gymnázium Vítkov členka 1 stupeň ZŠ
Brožová Jana, Mgr. ZŠ a gymnázium Vítkov členka 1. st. ZŠ – s účinností od 3/2019
Mgr. Adéla Vincour-Majatná ZŠ a MŠ Březová, učitelka členka 2. st. ZŠ – s účinností od 3/2019

Společně k úspěchu (PS pro rovné příležitosti a k řešení přechodů ve vzdělávání
s návazností na profesní život dětí a žáků)

Jméno a příjmení Organizace Role v PS Zodpovědnost
Mgr. Lucie Stanjurová Centrum inkluze,
o. p. s. 
vedoucí kariéra, práce se znevýhodněnými dětmi a rodinami
Bc. Aneta Kvasná Centrum inkluze, o. p. s. členka sociální služby a svět práce
Mgr. Miroslav Bučánek ZŠ a gymnázium Vítkov člen ředitel školy, inkluze a práce s nadanými žáky; ICT odborník
Mgr. Martin Šrubař Město Vítkov člen místostarosta, pedagog
Mgr. Diana Hověžáková Agentura pro sociální začleňování členka kariérní poradenství a inkluze ve vzdělávání
Mgr. Andrea Mášová ZŠ a gymnázium Vítkov (část ZŠ) členka kariérní poradenství
Mgr. Hana Tichá Centrum inkluze
o. p. s.
členka inkluze

Škola pro praktický a komunitní život (PS pro rozvoj vztahu k místu kde děti
a žáci žijí, podpora aktivních žáků)

Jméno a příjmení Organizace Role v PS Zodpovědnost
Petra Chroustová  Vitaregio  vedoucí EVVO,
regionální identita
Petr Zahnaš Spolek Zálužné člen regionální identita ve vzdělávání
Zdeňka Sventková MŠ Budišov nad Budišovkou členka dobrovolnictví,
poznávání regionu
Kamila Kohoutková SVČ Budišov nad Budišovkou členka poznávání regionu,
volný čas
Lucie Stanjurová Centrum inkluze o. p. s. host aktivizování dětí, dobrovolnictví
Sylva Doleželová ZŠ Komenského Vítkov členka odborník EVVO
Lucie Kadlecová MŠ Svatoňovice členka pedagog MŠ

PS Finančně-podpůrná

Jméno a příjmení Organizace Role v PS Zodpovědnost
Pavel Jílek Město Budišov nad Budišovkou (místostarosta) člen
Šárka Medunová SVČ Vítkov (ředitelka) členka
Lenka Šimerová ZUŠ Vítkov členka
Petr Očadlík ZŠ a MŠ Březová člen
Martin Šrubař Město Vítkov (místostarosta) člen
Blanka Váňová ZŠ a gymnázium Vítkov členka