Pracovní skupiny se sešly v Budišově nad Budišovkou

8. březen 2019

V pořadí třetí jednání pracovních skupin v rámci MAP Vítkovsko II se uskutečnilo 8. března 2019 v Budišově nad Budišovkou, v SVČ Šatlava. Od 9 hodin jednaly Pracovní skupiny pro rozvoj vztahu k místu, kde děti a žáci žijí a Pracovní skupina pro podporu aktivních dětí a žáků. Odpoledne od 13 hodin se na pracovním zasedání potkali členové Pracovní skupiny Kariéra – pro lepší uplatnění v profesním i osobním životě a také členové Pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Na programu byla kromě jiného práce na SWOT analýzách v daném tématu (EVVO a regionální identita či inkluze).