Polytechnika na školách pod vedením Jana Helise

volno 15 ze 15 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno: pro žáky ZŠ (1. a 2. stupeň – dle volby dané školy)

Obsah: Aktivita je připravena dané škole vždy na míru. Žáci zpracovávají dřevěné polotovary do finálních výrobků, čímž si tříbí svou manuální zručnost a také fantazii. Pod vedením zkušeného lektora žáci postupně opracovávají jednotlivé díly smirkovým papírem, slepují je lepidlem Herkules, větší části popřípadě stloukají hřebíkem. Hotový výrobek se ponechává v přírodní podobě nebo se dozdobuje dle možností a fantazie.

Lektor:  Mgr. Jan Helis (www.geodeska.cz)

Termín:  Přesný termín a čas realizace je řešen individuálně s danou školou.

Místo realizace: v prostorách přihlášené ZŠ

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II

Přihlášení: Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Vítkovsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se jako osoba vyčleněná za konkrétní školu – není nutné hlásit žáky. Danou osobu následně zkontaktujeme a zažádáme o počet žáků, kteří se akce zúčastní.        

Garant akce:  Bc. Martin Hořínek (horinek@masopavsko.cz)