Podpora práce asistentů pedagoga, školních asistentů – pravidelné setkání

4. březen 2021
volno 20 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:   asistentům pedagoga, školním asistentům

Obsah:  Cílem aktivity je zajištění metodické podpory asistentů pedagogů a školních asistentů zaměřené na úspěšné zvládnutí jejich povinností ve vztahu k žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, k jeho zákonným zástupcům a k týmu spolupracovníků i dalších odborníků.

Témata setkání vycházejí z aktuálních potřeb asistentů pedagoga a školních asistentů, např.: specifika a potřeby jednotlivých žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – individuální možnosti a schopnosti žáka, účelné formy podpory žáka, využití vhodných metodických materiálů, didaktických a kompenzačních pomůcek, speciální přístupy a metody práce, individuální vzdělávací plán (IVP) atd.

Lektorka:  Mgr. Olga Kusá

Čas realizace:  10:00 – 16:00

Místo realizace:  Městská knihovna Vítkov

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II

Přihlášení:   Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Vítkovsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

V případě, že se nemůžete zúčastnit a jste přihlášení, svou účast omluvte u garanta akce. Vaše místo bude neprodleně nabídnuto náhradníkům.

Garant akce: Ing. Daniela Nováková (novakova@masopavsko.cz)