Podpora práce asistentů pedagoga, školních asistentů – 2. setkání

26. březen 2020
volno 18 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Omlouváme se přihlášeným účastníkům, v důsledku opatření proti šíření koronaviru jsme byli nuceni akci zrušit.

Určeno:  asistentům pedagoga, školním asistentům

O čem to je:   Cílem aktivity je zajištění metodické podpory asistentů pedagogů a školních asistentů zaměřené na úspěšné zvládnutí jejich povinností ve vztahu k žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, k jeho zákonným zástupcům a k týmu spolupracovníků i dalších odborníků.

Témata setkání vycházejí z aktuálních potřeb asistentů pedagoga a školních asistentů, např.: specifika a potřeby jednotlivých žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – individuální možnosti a schopnosti žáka, účelné formy podpory žáka, využití vhodných metodických materiálů, didaktických a kompenzačních pomůcek, speciální přístupy a metody práce, individuální vzdělávací plán (IVP) atd.

Lektor: Mgr. Olga Kusá

Čas realizace:  10:00 – 16:00

Místo realizace:  Městská knihovna Vítkov

Účastnický poplatek:   žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Vítkovsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity). Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce:  Ing. Daniela Nováková