Podpora práce asistentů pedagoga, školních asistentů – 1. společné setkání

29. listopad 2019
volno 12 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Upozorňujeme na změnu termínu setkání, místo 25. listopadu se akce uskuteční 29. listopadu.

Určeno:  asistentům pedagoga, školním asistentům

O čem to je:  Cílem aktivity je zajištění metodické podpory asistentů pedagogů a školních asistentů zaměřené na úspěšné zvládnutí jejich povinností ve vztahu k žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, k jeho zákonným zástupcům a k týmu spolupracovníků i dalších odborníků.

Témata setkání vycházejí z aktuálních potřeb asistentů pedagoga a školních asistentů, např.: specifika a potřeby jednotlivých žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – individuální možnosti a schopnosti žáka, účelné formy podpory žáka, využití vhodných metodických materiálů, didaktických a kompenzačních pomůcek, speciální přístupy a metody práce, individuální vzdělávací plán (IVP) atd.

Lektor:  Mgr. Olga Kusá

Čas realizace:  10:00 – 16:00

Místo realizace:  Městská knihovna ve Vítkově

Účastnický poplatek:    Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Vítkovsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce:  Ing. Daniela Nováková