Pedagogové se učili hodnotit podle Líného učitele

4. prosinec 2019

Že není líný zavítat do Opavy již poněkolikáté, potvrdil autor koncepce “Líného učitele” Robert Čapek. Tentokrát se pokusil inspirovat opavské i vítkovské učitele k hodnocení žáků. V průběhu semináře, který se uskutečnil 4. prosince 2019 v KUPE,  si účastníci rozšířili své poznatky z oblasti hodnocení žáků, seznámili se s různými způsoby a možnostmi hodnocení žáků nejen ze strany pedagoga, ale také z oblasti vzájemného hodnocení žáků. To vše úzce souvisí s filozofií vzdělávacího působení na žáky, která by měla být především pozitivně působící a nesoutěživá, která podporuje vhodné edukační klima. Účastníci si prakticky vyzkoušeli různé způsoby hodnocení žáků a získali i další praktické náměty do své praxe. “Dalším z témat, která se na semináři probírala,  bylo uvědomění si limitů klasického způsobu hodnocení a především jeho minimálních motivačních dopadů,” uvedla garantka akce Daniela Nováková. Účastníci setkání si kromě jiného také rozšířili znalosti o jiné způsoby hodnocení a uvědomili si jejich dlouhodobé přínosy.

 

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008640) je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.