Parlamentáři by přivítali častější pracovní schůzky

8. leden 2019

Setkání aktivních žáků ze školních parlamentů se uskutečnilo v budově Základní školy a Gymnázia Vítkov 8. ledna 2019. Navazovalo na metodické setkání s koordinátory těchto parlamentů a vedl je zkušený koordinátor mládežnických rad v Karviné, Orlové a Českém Těšíně Petr Kantor.

V úvodní aktivitě společně s přítomnými žáky definoval lektor okruhy činností parlamentu neboli tzv. Desatero mládeže. Při pozdější výměně zkušenosti a burze nápadů se ukázalo, že činnost parlamentů se nejvíce zaměřuje na charitativní akce.  Zástupci Masarykovy základní a mateřské školy v Melči zmínili například sbírání oblečení pro azylový dům pro matky s dětmi nebo bleší trh, jehož výtěžek šel na UNICEF. Vítkovští pro změnu sdíleli zkušenosti s projektem Vánoční hvězdy, jehož výtěžek putoval ve spolupráci s městem na podporu hematoonkologie v Olomouci. Dalšími projekty vítkovského školního parlamentu byla například Výuka naruby, kdy žáci převzali roli učitelů ve škole nebo Poznej svého učitele. Při něm žáci hádali, kterému učiteli patří vystavené fotky z dětství.

Členové parlamentů na otázku, co by jejich činnost dovedlo vylepšit, popisovali, že by přivítali častějších pracovní schůzky, například i v odpoledních hodinách (Melč). Ocenili by zapojení většího množství aktivních žáků, kteří pak mohou přinést více zajímavých nápadů. Děti také vyjadřovaly potřebu spolupracovat se stálým týmem “parlamentářů”, který se neobměňuje příliš často. A také by děti přivítaly častější přítomnost ředitele školy na schůzkách školních parlamentu. V závěru členové parlamentů souhlasili s nápadem zapojit se do exkurze do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky, kterou v rámci MAP Vítkovsko II uskutečníme začátkem března.

Milan Freiberg