Ověřování úrovně žáků 4. ročníku ZŠ v oblasti matematické gramotnosti (SCIO testování včetně celoroční metodické pomoci učitelům)

Určeno:  žákům 4. třídy ZŠ

SCIO nabízí:

  • Určit výchozí úrovně gramotností žáků – online testování žáků
  • Zpřístupnit portál Svět gramotnosti pro zapojené žáky a jejich  pedagogy
  • Sestavit celoroční plán rozvoje gramotností a doporučit metodiky
  • Doporučit  vhodné aktivity do hodin, knížky, deskové hry a aplikace
  • Připravit navazující semináře a workshopy pro učitele
  • Poskytnout individuální a souhrnnou zprávu žákům, škole

Lektoři:  zástupci SCIO

Místo realizace:  ZŠ a MŠ Melč (semináře pro pedagogy)

Termín realizace:   24. 9. 2020 od  13:30 do 16:00 (úvodní seminář pro pedagogy)

Poplatek: žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Garant akce:   PhDr. Eva Cveková

Aktivita  obsazena: ZŠ a MŠ Melč, ZŠ a MŠ Březová, ZŠ Budišov, ZŠ Větřkovice