No Future: Budoucnost české společnosti v souvislosti s výchovou a vzděláváním

11. únor 2020
volno 17 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno: pedagogům a dalším pedagogickým pracovníkům

O čem to bude:  Analytik a komentátor a vedoucí komunikace společnosti EDUin Bob Kartous představí  v rámci Učitelské kavárny pro pedagogy všech aprobací svůj pohled na výchovu a vzdělávání od předškolního stupně po střední školy v kontextu dnešní společnosti.

Čas realizace:   15:00 – 17:00

Místo realizace:  KUPE, Opava

Kapacita:  20

Účastnický poplatek:   žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:   Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Vítkovsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity), případně na e-mail garanta akce Milana Freiberga: freiberg@masopavsko.cz

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.