Nebojme se poskytování první pomoci I

23. říjen 2018

Cílem metodického setkávání vedoucích pracovníků a učitelů MŠ včetně pedagogů z malotřídních škol na území Vítkovska je rozvíjení jejich kompetencí. Z přípravné diskuze reagující na potřeby pedagogů vyplynulo zaměření prvního setkání, kterým bylo poskytování první pomoci dětem předškolního a školního věku. Lektorky ze Střední zdravotnické školy v Opavě vysvětlily zevrubně jak správně komunikovat s personálem záchranných složek i jak správně zajistit tzv. speciální polohy. Upozornily také na rozdílné postupy při resuscitaci dítěte a dospělého včetně praktického nácviku. Celkově se akce zúčastnilo 16 zájemců, kteří odcházeli s nadšením a chutí do dalších aktivit. Téma je natolik obsáhlé a jeho důležitost značná, že tato problematika bude předmětem také II. setkání.