Nebojme se poskytování první pomoci II

6. listopad 2018

V pořadí druhé pokračování úspěšně započatého cyklu workshopů za účelem metodických setkávání pedagogů a vedoucích pracovníků MŠ se neslo v duchu poskytování první pomoci a úskalí s tím spojených. Tentokrát se zaměřením na zástavu krvácení, alergické stavy, horečnaté stavy, úrazy hlavy a jejich projevy, ale také na poskytnutí první pomoci u zlomenin, na protišoková opatření, bodnutí hmyzem a další typy poranění. Vzhledem k tomu, že tato témata byla velmi aktuální, rozvinula se praktická diskuze. Na závěr si účastnice ověřily získané vědomosti v závěrečném testu, který absolvovaly úspěšně. Příjemnou atmosféru setkání podpořily lektorky ze Střední zdravotnické školy v Opavě Mgr. Jana Benšová a Mgr. Helena Glogarová, kterým za jejich lidský a profesionální přístup děkujeme.