Metody Out of box I. a II. pro učitelskou praxi

21. prosinec 2020 - 22. prosinec 2020
volno 20 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  pedagogickým pracovníkům, pedagogům volného času a pracovníkům dětských domovů

Obsah:  Metody Out of Box I pro učitelskou praxi budou zaměřeny na představení současné generace v lavicích a jejich vzdělávacích potřeb a výuku metod rozvíjejících vyšší úrovně myšlení dle Bloomovy taxonomie cílů.

Metody Out of Box II pro učitelskou praxi se budou věnovat rozšíření zásobníku metod rozvíjejících kreativní a kritické myšlení o další metody Out of box.

Lektor:  Ing. Renáta Václavková, Ph.D.

Termín:  21. a 22. prosince 2020

Čas realizace:  9:00 – 15:00

Místo realizace:  ZŠ Budišov nad Budišovkou

Účastnický poplatek: žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:   Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Vítkovsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 10 dnů před konáním akce.

Garant akce:  Ing. Daniela Nováková (novakova@masopavsko.cz)