Martin Hofman představil základy práce s třídním kolektivem

21. květen 2019

Intervenční a rehabilitační práce s třídním kolektivem. Tak se jmenoval seminář, který 21. května 2019 lektoroval Mgr. Martin Hofman, psycholog, terapeut z Brna. Akci jsme pořádali především na základě poptávky ze strany školních psychologů z Opavska, ale seminář byl otevřen také dalším odborníkům z Vítkovska, jako jsou školní metodici prevence, speciální pedagogové apod. Seminář měl za cíl nabídnout teoretické zázemí a především praktické nástroje pro práci s třídním kolektivem, klimatem a vztahy pro školní psychology a další odborné pracovníky, kteří se dané problematice věnují. Zároveň nabídl prostor pro sdílení zkušeností, otázky i supervizi konkrétních případů.​

Cílem akce bylo seznámit účastníky především se základními postupy pro práci s třídním kolektivem v případech, kdy se ve třídě např. řešila šikana.  V úvodu setkání se představili jednotliví účastníci setkání a uvedli svá očekávání od semináře a témata, která je prioritně zajímají. Následně se probírala problematika stanovení zakázky, otázka, kdo je zadavatel intervence a kdo má jako očekávání od intervence odborného pracovníka ve třídě. Diskutovala se problematika diagnostiky třídního klimatu a vztahů ve třídě a následně byly účastníkům předány konkrétní náměty na aktivity, které lze při práci s třídním kolektivem využít.

Seminář byl nabitý informacemi a lektor rovněž dával prostor na dotazy účastníků, které se týkaly jejich potíží spojených s prací s třídním kolektivem. Akce měla mezi účastníky pozitivní ohlas.

Lucie Stanjurová

Související příspěvky