Lidová kultura – písničky a tance určené dětem

volno 20 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:   pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ, SVČ a NNO

O čem to bude:   Hlavním cílem cyklu je začlenit regionální tradice lidové kultury zpět do výchovy mateřských škol a vyučování prvního stupně základních škol. Tím se prohlubuje i rozšiřuje poznání dětí i aktivizuje jejich přístup k tradicím lidové kultury kraje, v němž žijí. Seznámení se s folklorem, který je součástí našeho kulturního dědictví, má kromě jiného tři významné důsledky: pomáhá budovat kulturní a regionální identitu dítěte, navázat pevný a odpovědný vztah k místu jeho bydliště a je východiskem poznání celonárodní kultury i kultur cizích.

Lektoři:  Středisko volného času Opava

Termín:  únor – březen 2020 (bude upřesněno v Katalogu 2 a na webových stránkách

Místo realizace:  Městská knihovna ve Vítkově

Garant akce:  Bc. Kateřina Skalíková