Koordinátoři parlamentů hledali vzájemné inspirace

8. leden 2019

Metodické setkání s koordinátory školních parlamentů vedl zkušený koordinátor mládežnických rad v Karviné, Českém Těšíně a Orlové, Petr Kantor. Soustředil se hlavně na to, co by učitelům v jejich práci s parlamenty pomohlo, jaké kroky by jim umožnily posunout činnost parlamentů o „krok výš“. Koordinátoři se shodli na tom, že by si přáli větší zájem děti a zapojování širšího okruhu lidí, nejen „parlamentářů.“

Také by jim pomohlo zredukování počtu akcí ve školách, protože podle nich doslova „akce stíhá akci a projekt stíhá projekt“. Přivítali by lépe zacílené akce a menší počet. Diskutovali také o tom, jaká je úloha koordinátora parlamentu, zda má být jen tou „šedou eminencí“ a mlčící autoritou v pozadí nebo zdá má vystupovat aktivně. Petr Kantor vyslovil názor, že vnímá roli koordinátora jako toho, kdo má řídit, ale prostřednictvím členů parlamentu. Parlamenty by podle něj také měly jasně deklarovat, že jsou otevřené všem a nejsou jen „elitářskou skupinou“. Koordinátoři také přiznali, že dosud neměli možnost se takto setkat a přivítali by setkání a metodickou pomoc či jen sdílení příkladů dobré praxe. Uvítali také možnost výjezdu do Parlamentu České republiky, které se uskuteční v březnu roku 2019. Závěrem navrhli další setkání ke konci školního roku, například v měsíci květnu.

Milan Freiberg