Konference nabádala k učení venku

12. únor 2019

Místní akční skupina Opavsko realizovala v rámci vzdělávacího programu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání pro oblast Opavska a Vítkovska konferenci nazvanou VÝUKA PRO BUDOUCNOST – JAK VYCHOVÁVAT A UČIT VENKU, která byla určena hlavně pro všechny, kteří

  • již tušili výhody venkovního prostředí na průběh učení a poznávání,
  • již měli dobrou zkušenost s propojením procesu vzdělávání a venkovního prostředí,
  • se o principech výuky a výchovy venku chtěli dozvědět více.

O tom, zda je učení venku výukou budoucnosti, nám přednášeli vážení hosté, kterými byli:

PhDr. Tereza Valkounová – zástupkyně a spoluzakladatelka Asociace mateřských lesních školek, která hovořila o bezpečném riziku, a Mgr. Petr Daniš – ředitel pražského Vzdělávacího centra Tereza, který se věnoval problematice výuky a výchovy mimo školu, v přírodním prostředí a který je autorem nedávno vydané knihy „Děti venku v přírodě – ohrožený druh?“.

Konference byla rozložena do dvou bloků – první z nich byl určen zejména pedagogům a druhý z nich pak rodičům. Po každém lektorském příspěvku měli přítomní možnost pokládat otázky, náměty a diskutovat mezi sebou.

Za připravené prostory a občerstvení srdečně děkujeme místní Masarykově střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole Opava.