Konference Impulz – lepší škola pro všechny

14. říjen 2019

POZOR: NA TUTO AKCI SE VÝJIMEČNĚ PŘIHLAŠUJTE SKRZE SPECIÁLNÍ PŘIHLAŠOVACÍ SYSTÉM – UMOŽNÍ VÁM NAVOLIT I POŽADOVANÝ WORKSHOP. 

PŘIHLAŠUJTE SE ZDEhttps://www.conbri.com/event/konference-impulz-lepsi-skola-pro-vsechny

 

Určeno:  pedagogům MŠ, ZŠ, zástupcům NNO, SVČ a dalším, které zajímá téma společného vzdělávání

Obsah:  Odborná konference zaměřená na podporu společného vzdělávání a na seznámení se s novými trendy v oblasti výchovy a vzdělávání, které přispívají k individualizaci a diferenciaci výuky a k zprostředkování úspěchu pro každého žáka. Cílem konference je přispět k rozšíření a zvyšování kvality společného vzdělávání dětí a nabídnout učitelům využití osvědčených postupů a metod (tzv. dobrých praxí).

Lektoři: Mgr. Pavla Baxová, Mgr. Robert Čapek, Mgr. Martin Hofman, Mgr. Olga Kusá, Mgr. Karin Martínková, Mgr. Šárka Miková, Mgr. Lukáš Radostný, Mgr. Martin Sedláček

Čas realizace:  9:00 – 18:00

Místo realizace:  Slezská univerzita, Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava

Kapacita:  190 účastníků

Účastnický poplatek:    Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce:  Ing. Daniela Nováková