Komiksové workshopy – náhradní termín

4. květen 2020
 PŘIHLÁSIT SE

Aktivita zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti, cílem je rozvoj tvůrčích schopností a dovedností pomocí komiksů.

Úvodem se žáci ve stručnosti seznámí s komiksem, jeho historií, principy a s konkrétním postupem tvorby komiksu. V další a nejdůležitější části  se  sami promění ve scénáristy, ilustrátory, ale také režiséry a herce. Rozdělí se do skupin a týmovou prací vytvoří komiks na dané téma a připravené pracovní listy, ty se liší dle věkových kategorií.

 

Název školy 3. třída 4. třída   5. třída 2.stupeň Orientační termín
ZŠ Březová ano ano   4. 5. 2020
od 7:35 hodin
ZŠ Větřkovice ano (spojené ročníky 6+10 žáků) 4. 5.  2020
od 10 hodin

 

*10 žáků-3 děti s PO

 

Realizátor: Ing. Daniel Vydra – scénarista

Hrazeno z prostředku projektu MAP Vítkovsko II.

Garant: PhDr. Eva Cveková

Aktualizace: 12.3. 2020