Klima třídy (práce s žáky s výchovnými potížemi a s žáky s traumatem)

17. duben 2020
volno 20 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  pedagogům ZŠ

O čem to je:  Co je pod povrchem “výchovných potíží”? Co je “psychické trauma” a jak se projevuje ve škole? Jaké jsou dopady na ostatní žáky a dění ve třídě jako ve skupině? Jak nástroje mi mohou pomoci adekvátně a podpůrně reagovat v individuálním i skupinovém kontaktu? Jak podpořit sám sebe? Podíváme se na témata kontaktu, emocí, bezpečí, potřeb a komunikace v náročných i každodenních situacích. Prostor bude pro diskuzi, praktické situace, sdílení dobré i náročné zkušenosti, intervizní i supervizní podporu.

Lektor:  Mgr. Martin Hofman

Čas realizace:  9:30 – 15:00

Místo realizace:  Hotel Belaria Resort, Hradec nad Moravicí

Účastnický poplatek:  Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Vítkovsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity). Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce:  Ing. Daniela Nováková