Kam s ním? (Kariérové poradenství – nástroje pro správný výběr povolání)

13. únor 2020
volno 25 ze 25 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:   rodičům žáků, kteří se rozhodují kam dál

O čem to bude:  Získání potřebných informací a nástrojů na to, abyste rozeznali silné stránky svých dětí a pomohli jim vybrat povolání, na které se začnou po základní škole připravovat.

Obsahové bloky:

  • Jak vypadá současný trh práce (nejvíce poptávané profese)
  • Nástroje pro odhalení talentů dětí
  • Informace o možných typech škol

Lektor:  Ing. Hana Kučová (RPIC-ViPVzdělávání, inovace, poradenství)

Místo realizace:  ZŠ a gymnázium Vítkov

Čas realizace:   16:00 – 18:00

Účastnický poplatek:   žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Vítkovsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 10 dnů před konáním akce.

Garant:  Gabriela Geherová