Jiřina Bednářová představila i Klokana

23. leden 2019

Jak přistupovat k pedagogické diagnostice a jak by měla vypadat. I o tom hovořila na svém celodenním semináři 23. ledna 2019 v Gastrocentru Slezské univerzity v Opavě Jiřina Bednářová z Brna. V úvodu také přiblížila jak vznikl nápad na vytvoření sady diagnostických pomůcek nazvané Klokanův kufr, která koluje po školách Opavska a Vítkovska i díky Místní akční skupině Opavsko, která ji zájemcům do škol zapůjčuje. Jiřina Bednářová zdůraznila, že pedagogická diagnostika má smysl pouze tehdy, když slouží jako podklad k pedagogické intervenci. Řeč byla také o tom, že diagnostika je vlastně neustálý proces, který pedagog provádí prakticky nepřetržitě při práci s dětmi. Definovala také diagnostické otázky a rozčlenila diagnostiku a statickou a dynamickou. Podnětného semináře se účastnilo okolo pětadvaceti zájemkyň z řad učitelek mateřských škol a dalších školských zařízení a institucí z Vítkovska a Opavska.

Fotogalerii najdete zde:
http://www.mapvitkovsko.cz/jirina-bednarova-predstavila-klokana/

Milan Freiberg