Psychohygiena pro pedagogy s Janem Svobodou

21. říjen 2020
volno 32 ze 80 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  pedagogům 1. a 2. stupně ZŠ, SVČ, DD a NNO

O čem to je:  Seminář se bude věnovat praktickým cvičením a modelovým situacím zaměřeným na regeneraci sil a základy psychohygieny při práci učitele. Dozvíte se, jak reflektovat únavové procesy a eliminovat jejich následky tak, aby neubližovaly zdraví a vztahům v pedagogické praxi.

Čas realizace:  15:30 – 18:00

Místo realizace:  Kino Vítkov

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II

Přihlášení:   Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Vítkovsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

V případě, že se nemůžete zúčastnit a jste přihlášení, svou účast omluvte u garanta akce. Vaše místo bude neprodleně nabídnuto náhradníkům.

Garant akce:  Bc. Kateřina Skalíková (skalikova@masopavsko.cz)