Jan Svoboda: Psychohygiena pro pedagogy

27. duben 2020
volno 32 ze 80 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  pedagogickým pracovníkům

O čem to je:  Seminář bude věnovaný praktickým cvičením a modelovým situacím zaměřeným na regeneraci sil a základy psychohygieny při práci učitele. Dozvíte se, jak reflektovat únavové procesy a eliminovat jejich následky tak, aby neubližovaly zdraví a vztahům v pedagogické praxi.

Čas realizace:  13:30 – 18:00

Místo realizace:  Kulturní dům Vítkov

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II

Přihlášení:   Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Vítkovsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity). Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce:  Kateřina Skalíková