Jak na efektivní komunikaci školy s rodiči

24. únor 2021
volno 20 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, včetně vedoucích pedagogických pracovníků, asistentům pedagoga

Obsah:  Účastníci společně proberou potřeby školy a rodiny a identifikují vzájemné třecí plochy a zdroje nedorozumění a konfliktů. Následně budou vysvětlena rizika komunikačních pastí uvnitř pedagogického sboru, které se podílejí na vzniku konfliktních situací mezi školou a rodinou.

Dále budou představeny a rovnou i vyzkoušeny principy a postupy vhodné k vedení rozhovoru s člověkem rozčíleným, slovně agresivním i plačícím. Účastníci si odnesou principy zklidňující a profesionální komunikace, které jim pomohou nejen v každodenní praxi, ale i v běžném životě.

Lektor: PhDr. David Čáp, Ph.D. (Katedra psychologie Filozofické fakulty UK)

Čas realizace:  9:00 – 16:00

Místo realizace:  Městská knihovna Vítkov

Účastnický poplatek:    Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Vítkovsko II

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Vítkovsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 10 dnů před konáním akce

V případě, že se nemůžete zúčastnit a jste přihlášení, svou účast omluvte u garanta akce. Vaše místo bude neprodleně nabídnuto náhradníkům.

Garant akce:  Ing. Daniela Nováková (novakova@masopavsko.cz)